عباس فتحی پور

تحصیلات:

 • آخرین مدرک تحصیلی کارشناس ارشد معماری و شهرسازی – مرمت
 • دانشجوی دکتری معماری

مهارت و تخصص:

انجام پروژه ها شامل

 • طراحی بافت های تاریخی و طرح های تفضیلی
 • هادی و طراحی معماری مجتمع های مسکونی، مجتمع های گردشگری، تفریحی و تجاری و اداری، طراحی بوستان ها، سکونتگاه های غیر رسمی و گذرهای انسان محوری (Anthropocentrism)
 • ناظر بیمارستان و اورژانس انار، پاسگاه کشکوئیه، ساختمان مرکزی جهاد سازندگی
 • انجام پروژه های: طراحی مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی فرهنگی- طراحی شهری- تئوری جدید طراحی شهری
 • آشنایی با نرم افزار مرتبط با آمایش سرزمین و تدریس آنها در دانشگاه
 • انجام پروژه ها: آمایش سرزمین (ARC GIS) – (ARC View) طراحی های شهری و روستای شهرداری رفسنجان ۱۳۸۰ طرح های بافت های تاریخی ۱۳۹۲
 • تالیف کتاب رفسنجان تمدن فرورفته در کوی و بر آمده از کویر ناشر خودم انتشارات رنجبران قم ۱۳۹۳
 • تالیف کتاب تهیه و تدوین توسعه مناطق نمونه گردشگری با سازهای معماری همساز با بستر با بهروری از تکنیک های روز در جهان انتشارات دانشگاه آزاد در دست اقدام ۱۳۹۶
 • تالیف کتاب گردشگری معادن ۱۳۹۸
 • تالیف کتاب آشنایی با مرمت و حفاظت ابنیه تاریخی فرهنگی ۱۴۰۰

سوابق کاری:

 • مسئول سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری رفسنجان هم اکنون
 • جهاد سازندگی معاونت عمرانی مسئول اداره ساختمان
 • مدیریت جهاد خانه سازی جنوب شرق ۷۴ تا ۷۶
 • مدیریت شهری و مرکز اطلاعات جغرافیای شهری ۷۹ – ۸۰
 • مدیریت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان رفسنجان ۸۰-۸۷
 • نماینده میراث فرهنگی در کمیته فنی و ماده پنج تغییر کاربری های شهری مسکن شهرسازی و طرح های جامع و تفصیلی ۸۰-۹۴
 • عضو شورای فرهنگ عمومی شهرستان رفسنجان ۸۵-۹۵
 • مدیریت پردیس جنوب شرق سازمان میراث فرهنگی گردشگری کشور ۸۳-۹۴
 • معاونت سرمایه گذاری طرح های سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان کرمان ۹۰-۸۷
 • بازرسی راه های اداره کل راه و شهرسازی شهرستان های حوزه شمال استان کرمان ۹۰-۹۲
 • مدرس دانشگاه رشته های معماری و مرمت ۸۵ تا کنون
 • همکاری با دانشگاه های دولتی و آزاد در کارگاهای آموزشی ۸۵ تا کنون
 • مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان گروه معماری
 • از اعضای اصلی موسس انجمن میراب رفسنجان و عضو اصلی انجمن از ابتدای تاسیس تا کنون
 • عضو نظام مهندسی ساختمان از سال ۷۵ به شماره پرونده اشتغال ۰۰۲۶/م/۱۸/۳
 • عضو انجمن میراث فرهنگی شهرستان رفسنجان از سال ۸۰ تا کنون
 • برگزاری سمینارهای متعدد با موضوعات میراث فرهنگی و معماری و شهرسازی
 • برگزاری نمایشگاه های مناطق نمونه گردشگری در نمایشگاه بین المللی تهران
 • نماینده صندوق حفظ احیاء بناهای تاریخی در جنوب شرق کشور از سال ۸۵ تا ۱۳۹۸
 • ارزیاب استخدامی شرکتهای دانش بنیان
 • مسئول مرکز آموزش صنایع دستی شهرستان رفسنجان از ۸۶-۹۴
 • مدیر اداره بازآفرینی شهری دومین اداره در کشور از ۷۶ تا کنون
 • کسب رتبه برتری در نمایشگاه بازآفرینی شهریور سال ۹۷